Home » Ustrojstvo Hrvatskog para taekwondo saveza

Ustrojstvo Hrvatskog para taekwondo saveza

STATUTARNA TIJELA HRVATSKOG PARA TAEKWONDO SAVEZA:

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu čine po 3 zastupnika punopravnih članica Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja,  po jedan zastupnik pridruženih članica Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja, po jedan predstavnik para taekwondo sportaša (natjecatelj iz borbenih kategorija)  i jedan predstavnik para taekwondo sportaša (natjecatelj iz tehničkih disciplina)  a koje predlaže Direktor saveza. *Predsjednik Saveza i Direktor saveza su obvezno članovi Skupštine.
IZVRŠNI ODBOR

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Saveza.
Izvršni odbor čini sedam(7) članova; Predsjednik, Direktor i pet (5) od Skupštine izabrana člana.
Članovi:
*Damir Javorović, *Vlado Požežanac, Doris Stepić, Zvonimir Rukavina Goran Malinović, Miljenko Lisica, Vlado Ivček
PREDSJEDNIK
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Saveza. Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine.
Predsjednik: Damir Javorović
DIREKTOR
Direktora bira Skupština Saveza. Vodi poslove Saveza. Mandat direktora traje 4 godine.
Direktor: Vlado Požežanac
TAJNIK
Tajnika Saveza predlažu Predsjednik i Direktor a imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje upravnih i stručno administrativnih poslova u Savezu.
Tajnik Saveza: Borna Soro
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor Saveza prati i nadzire rad tijela utvrđenih Statutom. Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Saveza u skladu sa Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Saveza.